Hvorfor automatisere?

Der kan være flere årsager til at automatisere arbejdsprocesser eller arbejdsopgaver.

På den ene side kan det være at spare tid.

Og det vil nok heller ikke være ufornuftigt at anskue det ud fra denne betragtning, der findes massevis af eksempler på opgaver der kan automatiseres med IT.

Nogle af opgaverne eller processerne foretages måske dagligt, imens andre foretages blot én eller to gange om året. Det betyder ikke noget om det er enkle eller komplicerede processer – så længe processen er standardiseret og beskrevet, så kan den automatiseres.

Den anden årsag er måske den væsentligste årsag til automatisering, og det er at sikre ensartethed i udførelsen – altså at sikre et lag af kvalitet, hver gang. Automatisering sikrer at det er den samme fremgangsmåde opgaven eller processen bliver løst på hver gang, og på den måde ensartes kvaliteten, samtidig med at de enkelte personer får frigivet mere tid.

Case 1

Udfordringen:

For en kunde løste vi følgende udfordring vha. PowerApps. Deres applikation lå placeret i Microsoft Access, så der var udfordringer med fjernskrivebord i Access, og derfor svært at tilgå på farten.

Derfor var der mange medarbejdere var nødsaget til at printe deres arbejdslister ud. Efter arbejdsdagen måtte de så tilsvarende indtaste dagens data i Access, for at systemet opdateret.

Løsningen:

Der blev lavet en PowerApp som kunne køre på en iPad således de kunne indtaste deres data der, og tilgå data imens det var på farten. Og de kunne få nye informationer direkte på deres rute, og få ruteplanlægning.

Case 2

Udfordringen:

Kunden havde en masse Sharepoint sites hvor de havde brug for at få kopieret data fra Sharepoint til en filserver.

For hvert site skulle de bruge et særskilt login, så derfor ville de gerne have nogle informationer fra de forskellige sites samlet ét sted, fra tid til anden.

Løsningen:

Der blev udviklet en PowerApp med user-interface til at starte et bestemt kopijob for nemt overblik og adgang til data.

Case 3

Udfordringen:

Kunden havde et behov for at få lavet et flow mellem et sagsstyringssystem, og over til et tidsregistreringssystem, som så sendte disse data over i et økonomisystem - til grundlag for fakturering.

Løsningen:

Der blev udviklet en PowerApp der koblede økonomisystemet sammen med sagsstyringen og tidsregistreringen. På den måde blev der skabt et hurtigere og mere præcist og ensartet flow imellem systemerne - alt sammen til grundlag for faktureringen.

Case 4

Udfordringen:

For en kunde løste vi en opgave med brugeroprettelser. Det viste sig at virksomheden brugte en ensartet måde hvorpå de oprettede it-brugere på. 

Derfor var et oplagt at kigge på om denne tidskrævende proces kunne automatiseres.

Løsningen:

Der blev udviklet en PowerApp som sørgede for at oprettelsen skete med de licenser og adgange de forskellige brugere skulle have.

Nemt at komme i gang

Der er rigtig mange muligheder når det kommer til at automatisere, og så længe processen eller opgaven kan standardiseres, så er der nærmest uanede muligheder.

Standardforbindelse eller egne datakilder

Der findes flere hundrede standardapps som kan kobles sammen på kryds og tværs – nærmest som “plug and play”. Og der i sig selv findes der et utal af kombinationer. Men man kan også opsætte nogle forbindelser som kommer fra egne datakilder, og disse kan opsættes ved hjælp af kodning, via et API.

// Vil du blive klogere på mulighederne med Azure?

Book et opkald