Azure Assessment - få en plan for Jeres rejse til skyen | MB Solutions
Privatlivspolitik Brug for Support/Servicedesk?servicedesk@mb-solutions.dk
TeamViewer > Download

Azure Assessment

azure assessment

Azure Assessment

Første skridt er et besøg hos Jer af en af vores cloud specialister. 

Vi gennemgår Jeres nuværende it-installation, og laver et interview omkring fremtidige behov og krav med Jeres it-ansvarlige og forretningsansvarlige.

Inden mødet fremsendes et spørgeskema, som giver mulighed for forberedelse, og dermed en effektiv proces.

Med udgangspunkt i de indsamlede informationer, udarbejdes en rapport med forslag til forskellige løsninger med tidsplaner, og overslag over økonomien.

Rapporten fremsendes og der aftales tidspunkt for et møde, hvor rapportens indhold og konklusioner gennemgås og diskuteres.

Analysen tager udgangspunkt i en lang række faktorer som overordnet set kan kategoriseres i de følgende områder:

MB Solutions

SITUATION OG ØNSKER

JERES IT-INFRASTRUKTUR

ROI & PLAN FOR MIGRERING

Vi stiller skarpt på at finde frem til nogle funktioner eller muligheder som I gerne vil bruge i fremtiden, men som I ikke kan i dag. Eksempelvis kan det været, at I ønsker at medarbejdere skal kunne køre alle Jeres applikationer på mobile enheder, sikkert.

Analyse af Jeres infrastruktur (hardware, software, interne it-ressourcer)

Her kigger vi på alt Jeres hardware og software for, at få et komplet billede af Jeres teknologi, og interne ressourcer. Dette er særdeles vigtigt for, at kunne fastlægge den bedste vej frem, for Jer.

Med udgangspunkt i analyserne vil I modtage en rapport som giver et overblik over hvordan Jeres nuværende it-infrastruktur ser ud, samt hvordan den kan flyttes (migreres) til skyen, og ydermere en Return-On-Investment på flytning.

Start rigtig med Azure Assessment

MB Solutions Azure Assessment

ER MIN VIRKSOMHED KLAR TIL SKYEN?

EN AZURE ASSESSMENT HJÆLPER DIG VIDERE

FÅ OVERBLIK OVER DINE VALGMULIGHEDER

Rigtig mange virksomheder flytter forretningskritiske applikationer og data i skyen (cloud), som desværre ender med at give en række uventede udfordringer. Disse udfordringer ender i sidste ende med en masse ekstra-arbejde til it-afdelingen, samt en negativ brugeroplevelse.

Vores erfaring viser med al tydelighed, at en succesfuld implementering i skyen i den grad hænger sammen med hvor grundigt virksomheden har forberedt sig, og fra starten kortlagt virksomhedens interne mål, planer, it-infrastruktur og processer.

Vores analyseværktøj giver dig et svar på hvor klar I er til skyen.
Med udgangspunkt i Jeres målsætning, it-infrastruktur samt interne processer, laver vi en rapport med forslag til forskellige løsninger inklusive tidsplaner og overslag over økonomi.

Vi analyserer Jeres nuværende platform, og giver dig et overblik over dine bedste valgmuligheder, samt en strategi for migrering, herunder et svar på nogle af følgende spørgsmål;

Er vi klar til at flytte til skyen?

I hvilket omfang skal vi gøre det?

Hvordan kommer vi i gang?

Hvilke muligheder vi har?

Tidsplaner?

Hvad koster det?

ROI på din case

Hvad er cloud-løsninger?

Når man arbejder med IT er cloud-begrebet svær at komme uden om. Særligt indenfor de senere år er cloud-teknologi blevet diskuteret vidt og bredt på ledelsesgangene rundt omkring i de danske og udenlandske virksomheder.

Men hvad er cloud egentlig, og hvordan kan man udnytte de fordele teknologien medfører?

Cloud-løsninger har ændret hele den måde en virksomhed anskuer IT drift på. Kort sagt går det ud på at man lejer i stedet for at eje.

Det hvad enten der er tale om leje af programmer og applikationer, som eks. Office 365. Med Office 365 lejer man en hel suite af programmer til en lav månedlig pris.

Det kan også være cloud-løsninger I form af leje af serverplads, eller leje af en hel it-platform.

Fordelene herved er, at man slipper for omkostningerne til hardware, strøm, personale, og samtidig har man overdraget driftsansvaret til sin leverandør.

On-premise og hybride løsninger

Det modsatte af en cloud-løsning, er on-premise-modellen, hvor programmer og filer ligger på en computer eller server i virksomheden. Som bruger er man dog ikke altid tvunget til at vælge mellem cloud-modellen og on-premise-modellen, men man vælge en kombineret løsning, også kaldet hybrid-løsning.

Som eksempel kan nævnes at virksomhed X har valgt at flytte deres it drift i skyen. Alle deres applikationer er flyttet til skyen, bortset fra noget produktionsstyring som ikke kan flyttes til skyen, grundet virksomhedens type.

De får dog stadigvæk fordelene fra cloud, da deres øvrige applikationer flyttes, samtidig med de bibeholder deres produktionsstyring on-premise.