Drift services - outsourcing

Der er stor forskel på driftskoncepter i Azure, da det først og fremmest tager udgangspunkt i din virksomheds behov og ønsker.

IaaS

Infrastructure as a Service

PaaS

Platform as a Service

SaaS

Software as a Service

Med udgangspunkt i en Azure platform tilbyder vi med et IaaS koncept at stille infrastrukturen til rådighed for dig, og lade dig have frihed til selv at varetage dine applikationer og styresystemer.

Til gengæld slipper du for at varetage driften med netværk, storage og servere.

Hvis du kun vil varetage dine applikationer og data, så kan vi tilbyde et PaaS koncept hvor du slipper for al øvrig it-drift.

Vi varetager ansvaret for netværk, storage, servere, styresystemer, middleware og oppetid.

I Azure findes der en lang række af applikationer og services du kan bruge som en SaaS hvor du overlader al drift og vedligeholdelse til os.

Du skal med andre ord ikke varetage nogle opgaver i forbindelse med brugen af applikationen.

Drift services - optimering

I denne fase vil vi indsamle al relevant information omkring infrastruktur, software-applikationer, driftsbelastninger, datasikkerhed mv. – dels gennem brug af automatiserede værktøjer og dels ved spørgeskema og interview af relevant personale.

Azure optimering

Azure automation

Konceptet går ud på kontinuerligt at synliggøre besparelser i din Azure-løsning.

Vores overvågningssoftware monitorerer processer, driftsbelastninger, brug af stored data mv.

På baggrund kan vi løbende sikre de bedste driftsbetingelser under hensyntagen til økonomi.

Tankegangen bag Azure Automation er at frigøre ressourcer til håndtering af en række tidskrævende små-opgaver, som opstår i den daglige drift og styring af en cloud platform.

Disse små-opgaver er et problem i alle virksomheder, men vores løsning kan ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og bot-software identificere, hvor der er tale om opgaver der kan automatiseres, og vil dermed frigøre ressourcer i din virksomhed til andre, mere værdiskabende opgaver.

// Vil du blive klogere på mulighederne med Azure?

Book et opkald