// Step 1

Konklusion af Assessment forløb

Vores ambition er naturligvis, at ovenstående assessment-forløb har dokumenteret at Azure er det rigtige valg for din virksomhed. Den efterfølgende migrering/flytning implementeres ud fra nedenstående proces.

// Step 2

SELVE MIGRERINGEN

Assessment-forløbet bruges til at kortlægge hvorvidt Jeres løsning kan migreres til Azure, hvad det vil koste, og hvordan løsningen efterfølgende vil blive.

Du kan dog også være i den situation at du er forbi det med beslutningsprocessen. 

Dig og din virksomhed har truffet beslutning om at I skal flytte installationen til Azure - nu skal flytningen ske.

I denne situation har vi en migreringsproces, som nedenfor uddybes lidt.

Migreringsprocessen

Erfaringerne – Best practices – fra MB Solutions egne migrationer, sætter os i stand til at tilbyde din virksomhed en attraktiv og sikker migration til Azure – uden fejl og til tiden.

  • Etablering af styregruppe, fremdriftsdokument og rapportering
  • Tilpasning af infrastruktur samt tests
  • Opbygning og dokumentation for driftsscenarier
  • Fastlæggelse af evt. nye applikationer, opgraderinger mv.
  • Undervisnings- og dokumentationsbehov
  • Overførsel af applikationer og data samt tests.
  • Fall Back & Recovery rutiner (DR – Disaster Recovery)
  • Hybrid løsning. Overgangsperiode hvor begge systemer holdes i luften
  • PoC (Proof of Concept). Performance tests
  • Fastlæggelse og dokumentation for evt. ny arbejdsdeling/driftskoncept for efterfølgende overvågning, drift, sikkerhed mv.

// Vil du blive klogere på mulighederne med Azure?

Book et opkald