Azure | Hos MB Solutions er vi førende indenfor Azure
Brug for TeamViewer? Klik her

Azure

hvad er Azure?

Azure er verdens største datacenter med millioner af servere over hele verden, og består af en samling integrerede cloudtjenester som udviklere og andre it-teknikere kan bruge til at bygge, udrulle og administrere programmer.

For mere info om Hvad er Azure – klik her

MB Solutions Azure Assessment
MB Solutions Azure Assessment

hvorfor vælge azure?

Skalér efter behov – betal efter forbrug

Én af de største fordele ved at benytte sig af Azure er man kan skalere efter behov – op eller ned.

På den måde kan du justere kapaciteten efter din forretning, da du med Azure lejer ekstra plads i skyen i stedet for at foretage investeringer i hardware, ekstra personale og lignende.

Som ekstra bonus ved at vælge Azure frem for fysiske servere – så slipper du for alle driftsomkostningerne til køling, varme og service af dine servere.

Derfor er det oplagt at benytte sig af mulighederne inden for:

BackupDisaster recovery, It og udviklingsopgaver, Sæsonbestemte workloads

Disaster Recovery

At miste noget data er et stort problem, og selvom der skulle eksistere en backupløsning kan det være tidskrævende at genskabe tabte filer.

Med Azure får du en skalérbar backup-løsning hvor du altid har mulighed for at gå tilbage, og plukke i de filer du skal bruge. 

Det hele foregår automatisk, og du har adgang til dine filer fra alle enheder.

MB Solutions - Azure

Vi tilbyder

Azure Assessment

Azure Migrering

Azure Automation

MB Solutions Azure assessment
MB Solutions Azure Migrering
MB Solutions Azure automation

Med vores Azure Assessment får du kortlagt din virksomheds infrastruktur, og får et overblik over hvordan du kan kommer i skyen, samt migreringsplan med ROI beregninger. Alt sammen beskrevet i en omfattende rapport.

Overlad hele flytningen til skyen (migreringen) til os, og slip for alle bekymringerne. Kom i skyen på den bedst mulige måde, og oplev alle fordelene allerede fra første dag. 

Få frigjort en masse ressourcer ved, at slippe for en række manuelle og tidskrævende små-opgaver. Vores automation software gør dem for dig.

Hvad med sikkerheden?

Microsoft® forpligter sig 100 % til at sikre og beskytte dine data i skyen. Microsoft® var den første cloudleverandør, der blev anerkendt af EU’s datatilsyn for overholdelse af de strenge EU-love om beskyttelse af personlige oplysninger.

Desuden er Azure den cloudteknologi som virksomheder har størst tillid til blandt verdens Fortune 500 virksomheder.

For øvrige sikkerhedsløsninger – se vores afsnit om Cloud sikkerhed

MB Solutions - specialister i cloud og netværk

Kan vi beholde eksisterende løsninger?

Hos nogle cloudleverandører skal du vælge mellem dit datacenter og cloudservices. Det gælder ikke Azure, som let kan integreres med dit nuværende it-miljø vha. det største netværk af sikre privatforbindelser, hybride database- og lagerløsninger samt dataopbevaring og krypteringsfunktioner. 

Dermed har du dine aktiver lige der, hvor du har brug for dem. Nogle workloads er lettere at integrere end andre. Derfor er der også opgaver, som fortsat vil være bedst placeret i egne serverinstallationer eller hos mindre hostingpartnere som MB Solutions.

Samlede Azure Løsninger

Nedenstående områder dækker over stort set alle aspekter indenfor virksomhedsdrift, og mulighederne for sammensætning og optimering med Azure er uendelige. 

Vi har fokus på at finde den rigtige løsning til dig, og der er heldigvis mange forskellige måder, hvorpå der kan findes en løsning.

Klik på knappen nedenfor, og vi ringer dig op – så kan vi tage en snak om dine behov, samt en løsning derpå.

Digital marketing

Mobil

E-handel

Ikke-serverbaseret databehandling

LOB programmer

SharePoint på Azure

Dynamics på Azure

Mainframe-overførsel

SAP på Azure

Red Hat på Azure

DevOps

Spil

Udvikling og test

Overvågning

Business Intelligence

Microservice programmer

Big Data og Analytics

Data Warehouse

Business SaaS-apps

Blockchain

Hybride integrationer

Backup og arkivering

IT-katastrofe beredskab

Højtydende computerbehandling

Internet of Things

Digitale medier

Enkelte Azure services

Der findes ca. 600 forskellige services i Azure, som ligger indenfor det overordnede begreb, kaldet cloud computing services.

Begrebet består af 13 kategorier, som hver indeholder en række services.

Cloud computing services

Computer services – Indeholder en række services som bruges I forbindelse med virtuelle maskiner, app services, batch-kørsler, samt remote application adgang.

Netværk – Her findes en række services til virtuelle netværk, dedikerede forbindelser og gateways, ExpressRoute, belastningsjustering samt DNS hosting.

Storage – Disse services inkluderer en hel række storage muligheder som Blob storage, Archive storage, File storage, Disk storage, backup og Site Recovery mfl.

Web + mobil – Bruges til udvikling af udrulning af web- og mobil-applikationer.

Beholdere – Disse services bruges i forbindelse med kørsel af objektbeholdere på Azure, Windows eller Linux.

Databaser – Bruges til databasetjenester som SQL, MySQL, PostgreSQL, SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, tabellager mfl.

Analyser – Disse bruges i forbindelse med analyser af big data, data lake analyser, data factory, even hubs og meget andet.

AI + Machine learning – Indeholder services til kunstig intelligens, machine learning og andre kognitive services. Eks. Tekstanalyse, ansigtsgenkendelse, og Azure Bot service.

Internet of Things – Overvågning og analyse af data fra sensorer og andre enheder med Internet of Things (IoT)

Enterprise Integration – Bruges i forbindelse med eks. Publicering af sikre API’er, automatiske adgange på tværs af cloud uden brug af adgangskoder. Ligeledes kan man opsætte hybride lagerløsninger med disse services.

Sikkerhed og identitet – De forskellige sikkerhedsservices er samlet her i et security center, hvor man kan opbevare nøgler i Key Vault, multi-faktor autentifikation og identitetsstyring.

Udviklerværktøjer – Brug alle de services der knytter sig til udvikling som Visual Studio App Center, Visual Studie Team Services, Azure DevTest Labs, API Management og Xamarin. Der findes mange flere, dette er blot de overordnede produkter i denne kategori.

Management tools – I denne kategori findes alle styringsportalerne, og værktøjerne. Eksempelvis Azure Portal, Azure Monitor, Site Recovery, Backup, Application Insights samt mange andre.

Azure Assessment analyse

Hvor er du nu, og hvor vil du gerne hen

Hvordan kommer du derhen, hvad skal der til

Start med en Azure Assessment analyse – og find ud af om Azure er noget for din virksomhed.

Vores erfaring viser med al tydelighed, at en succesfuld implementering i skyen i den grad hænger sammen med hvor grundigt virksomheden har forberedt sig, og fra starten kortlagt virksomhedens interne mål, planer, it-infrastruktur og processer.

En Cloud Readiness Analyse hjælper dig videre.

Vores analyseværktøj giver dig et svar på hvor klar I er til skyen.
Med udgangspunkt i Jeres målsætning, it-infrastruktur samt interne processer, laver vi en rapport med forslag til forskellige løsninger inklusive tidsplaner og overslag over økonomi.

Få besvaret følgende spørgsmål.

Er vi klar til at flytte til skyen? I hvilket omfang skal vi gøre det? Hvordan kommer vi i gang? Hvilke muligheder vi har? Tidsplaner? Hvad koster det?

opnå større produktivitet

Enhver udvikler eller IT ansvarlig vil opleve en produktivitetsforøgelse med Azure. De integrerede redskaber og forud designede templates og services gør det lettere at administrere ERP systemer, apps, Internet- og mobile platforme. 

Et vigtigt element er, at Microsoft® stiller teknologien til rådighed for deres partnere, således vi kan udnytte den samme teknologi i vores egne datacentre, og dermed designe ”hybride” løsninger, hvor kravene til performance, sikkerhed og økonomi kan optimeres.

I MB Solutions arbejder vi tæt sammen med Microsoft omkring implementering af teknologi, og udnyttelse af ressourcerne i Azure.

Læs i øvrigt endnu mere om Azure på deres egen hjemmeside – klik her