// Azure

Fremtidssikrede
IT-løsninger

// #1

Hvad er Azure?

Azure er verdens største datacenter med millioner af servere fordelt over hele verden, og består af en masse forskellige cloud-services.

Det er en platform med en masse muligheder hvor du lejer den kapacitet du skal bruge, samt hvilke services du gerne vil gøre brug af.

// #2

Azure Assessment

Skalér efter behov – betal efter forbrug

Én af de største fordele er man kan skalere efter behov – op eller ned.

På den måde kan du justere kapaciteten efter din forretning, da du blot lejer ekstra plads i skyen i stedet for at foretage investeringer i hardware, ekstra personale og lignende.

Som ekstra bonus ved at vælge Azure frem for fysiske servere – så slipper du for alle driftsomkostningerne til køling, varme og service af dine servere.

Derfor er det oplagt at benytte sig af mulighederne inden for:

Backup, Disaster recovery, It og udviklingsopgaver, Sæsonbestemte workloads.

// #3

Azure Migrering

Hos nogle cloudleverandører skal du vælge mellem dit datacenter og cloudservices. Det gælder ikke Azure, som let kan integreres med dit nuværende it-miljø vha. det største netværk af sikre privatforbindelser, hybride database- og lagerløsninger samt dataopbevaring og krypteringsfunktioner.

Dermed har du dine aktiver lige der, hvor du har brug for dem. Nogle workloads er lettere at integrere end andre. Derfor er der også opgaver, som fortsat vil være bedst placeret i egne serverinstallationer eller hos mindre hostingpartnere som MB Solutions.

// #4

Azure drift

Der findes ca. 600 forskellige services, som ligger indenfor det overordnede begreb, kaldet cloud computing services.

Begrebet består af 13 kategorier, som hver indeholder en række services.

Cloud computing services

Computer services – Indeholder en række services som bruges I forbindelse med virtuelle maskiner, app services, batch-kørsler, samt remote application adgang.

Netværk – Her findes en række services til virtuelle netværk, dedikerede forbindelser og gateways, ExpressRoute, belastningsjustering samt DNS hosting.

Storage – Disse services inkluderer en hel række storage muligheder som Blob storage, Archive storage, File storage, Disk storage, backup og Site Recovery mfl.

Web + mobil – Bruges til udvikling af udrulning af web- og mobil-applikationer.

Beholdere – Disse services bruges i forbindelse med kørsel af objektbeholdere på Azure, Windows eller Linux.

Databaser – Bruges til databasetjenester som SQL, MySQL, PostgreSQL, SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, tabellager mfl.

Analyser – Disse bruges i forbindelse med analyser af big data, data lake analyser, data factory, even hubs og meget andet.

AI + Machine learning – Indeholder services til kunstig intelligens, machine learning og andre kognitive services. Eks. Tekstanalyse, ansigtsgenkendelse, og Azure Bot service.

Internet of Things – Overvågning og analyse af data fra sensorer og andre enheder med Internet of Things (IoT)

Enterprise Integration – Bruges i forbindelse med eks. Publicering af sikre API’er, automatiske adgange på tværs af cloud uden brug af adgangskoder. Ligeledes kan man opsætte hybride lagerløsninger med disse services.

Sikkerhed og identitet – De forskellige sikkerhedsservices er samlet her i et security center, hvor man kan opbevare nøgler i Key Vault, multi-faktor autentifikation og identitetsstyring.

Udviklerværktøjer – Brug alle de services der knytter sig til udvikling som Visual Studio App Center, Visual Studie Team Services, Azure DevTest Labs, API Management og Xamarin. Der findes mange flere, dette er blot de overordnede produkter i denne kategori.

Management tools – I denne kategori findes alle styringsportalerne, og værktøjerne. Eksempelvis Azure Portal, Azure Monitor, Site Recovery, Backup, Application Insights samt mange andre.

// #5

Azure Virtual Desktop

Enhver udvikler eller IT ansvarlig vil opleve en produktivitetsforøgelse med Azure. De integrerede redskaber og forud designede templates og services gør det lettere at administrere ERP systemer, apps, Internet- og mobile platforme.

Et vigtigt element er, at Microsoft® stiller teknologien til rådighed for deres partnere, således vi kan udnytte den samme teknologi i vores egne datacentre, og dermed designe ”hybride” løsninger, hvor kravene til performance, sikkerhed og økonomi kan optimeres.

I MB Solutions arbejder vi tæt sammen med Microsoft omkring implementering af teknologi, og udnyttelse af ressourcerne i Azure.

Læs i øvrigt endnu mere om emnet på deres egen hjemmeside – klik her

// Vil du blive klogere på mulighederne med Azure?

Book et opkald