Cloud Assessment - MB Solutions A/S
Privatlivspolitik Brug for Support/Servicedesk?servicedesk@mb-solutions.dk
TeamViewer > Download

Cloud Assessment

BESLUTNINGSGRUNDLAGET

For at kunne træffe den rette beslutning vedrørende Azure har vi et assessment koncept som afdækker alle de nødvendige informationer.

STEP 1.

CLOUD ASSESSMENT

MB Solutions A/S cloud assessment

DATAINDSAMLINGEN

I denne fase vil vi indsamle al relevant information omkring infrastruktur, software-applikationer, driftsbelastninger, datasikkerhed mv. – dels gennem brug af automatiserede værktøjer og dels ved spørgeskema og interview af relevant personale.

Nuværende IT-setup

Situation og ønsker

Data om jeres infrastruktur (hardware, software, interne it-ressourcer, lokationer)

 • MS Mapping tool
 • Application discovery
 • Technical environment analysis
 • Architectual fitment analysis
 • Security & compliance
 • Dependency analysis
 • Technology/IT categorization

Løsningen skal understøtte virksomhedens fremtidige forretningsudvikling. Vi udfordrer derfor parametre som (EX.): Er løsningen skalerbar? Krav til mobilitet? Styring af applikationer?

 

 • Analyze business objectives
 • Prepare readiness score
 • Application score

ANALYSEN

Efter dataindsamlingen foretager vi den egentlige analyse, hvor formålet er at give et beslutningsgrundlag, som sikrer et både økonomisk attraktivt grundlag og samtidig underbygger virksomhedens visioner omkring fremtidig IT, teknologi og forretningsmodeller. Her skal arbejdsdelingen mellem MB Solutions og virksomheden naturligvis nøje afstemmes.

Analyseprocessen

Processen foregår typisk efter følgende fremgangsmåde:

 • Benefits 1 til 1 migration til Microsoft Azure
  • Beskrivelse af eventuelle Gaps, performance- og driftsafvikling, driftsøkonomi, sikkerhed, evt. ændringer af rutiner.
 • Optimeringsmuligheder i nuværende forretning
  • Eks. benefits af serveroptimering, afvikling af ad hoc-opgaver, afdækning af voksende datamængder og antal brugere.
 • Muligheder dækkende visioner om fremtidig virksomhed
  • Organisatorisk udvikling (eks. medarbejdere, selskaber, internationalisering), implementering af nye teknologier (eks. AI, IoT og BI).
 • TCO beregning (total cost of ownership)
  • Indikation som indikerer hvad det vil koste at placere workloads i Azure.

ROAD MAP OVER PROCESSEN

Med baggrund i analysen vil vi udarbejde et overordnet beslutningsgrundlag for migrationen til Azure indeholdende tidsforløb, arbejdsdeling og økonomi.

Processen skitseres i nedenstående tabel.

Processen

Ramme for økonomien

 • En plan og overblik over den økonomiske ramme indenfor beslutningsgrundlaget, eventuelle opgraderinger af it-infrastruktur, prisen for migrering, den efterfølgende drift.

Business Objectives

 • For at kunne sikre en holdbar løsning laver vi en løsning som tager højde for dine mål og planer for din virksomhed.

Tidsplan for forløbet

Proof of Concept inkl. identificering af eventuelle showstoppere

Arbejdsdeling mellem virksomhed X og MB Solutions