Cloud hosting | MB Solutions - [Azure] hosting og private cloud hosting
Privatlivspolitik Brug for Support/Servicedesk?servicedesk@mb-solutions.dk
TeamViewer > Download

Cloud Hosting

cloud hosting

vil du gerne blive klogere på cloud hosting?

Så er du kommet til det rigtige sted. 

Denne side gennemgår Cloud hosting som et begreb og beskriver hvilke forskellige løsninger der er at vælge imellem. Desuden bliver fordele og ulemper belyst.

God fornøjelse – nedenfor kan du se de enkelte elementer der gennemgås.

MB Solutions - hvad er Azure

1. hvad er cloud hosting

Hosting betyder at man som virksomhed har placeret sine data “udenfor huset”. 

Det kan være filer, men det kan også være programmer og applikationer som man vælger at kørefra et eksternt sted. Når det så kaldes for cloud hosting er det et spørgsmål om tilgængelighed. Når data er i en sky er det nemlig tilgængelig for kunden, i et eller andet omfang. 

Cloud hosting kan også være server hosting, mail hosting, hosted exchange, mail server hosting mv. 

Men fælles for alle begreberne er – som beskrevet ovenfor, at data placeres eksternt. Fordelene er mange, men helt generelt slipper man for at investere i hardware samt vedligeholdelse.

MB Solutions A/S - azure services
MB Solutions - hvad er Azure

2. Private cloud

En Private cloud er hvor data er placeret hos klassiske hostingudbydere som eks. MB Solutions, som driver egne datacentre. Data hentes ned fra skyen, men den store forskel er at data er placeret i MB Solutions datacenter.

Eksempelvis driver vi et datacenter i Vejle og et i Horsens hvor der er en linje imellem, således der er redundans i tilfælde af et nedbrud. 

I et klassisk hosting-setup tilgår kunden typisk sine data fra Internettet, via fiber eller et privat netværk.

Man deler ofte ressourcerne med et lukket cluster af kunder, hvorfor private clouds i nogle tilfælde kan være bedre egnede til stærkt fortrolige informationer.

De ting der kendetegner et Private Cloud-miljø er som ofte at det er ejet og drevet af den pågældende hostingvirksomhed, og at der for kunden kan være en større kontrol med løsningen.

MB Solutions cloud hosting
MB Solutions - hvad er Azure

3. Public cloud

Public cloud er hvor data er placeret i et cloud miljø som er drevet og ejet af én af de store Service Providere som eks. Microsoft, Amazon eller Google. Data er rent fysisk placeret på forskellige lokaliteter rundt omkring i verden.

Fleksibiliteten ved en public cloud løsninger er større end ved private cloud, og det er langt billigere at komme i gang. Desuden er det lettere at skalére op, og du betaler kun efter forbrug. Og fordi der er rigtig mange brugere på løsningen, bliver det i langt de fleste tilfælde også langt billigere at benytte denne cloud-løsning.

Nedenfor ses de tre største cloududbydere – men der findes dog mange andre.

MB Solutions - hvad er Azure

4. hybrid cloud

Hybrid Clouds er en kombination af en private cloud og en public cloud løsning. Dele af løsningen køres fra Private Cloud, hvor andre workloads køres direkte fra eksempelvis Microsoft Azure.

Fordelen ved sådan en løsning ses blandt andet hvis en virksomhed har nogle følsomme data, eller særligt kritiske workloads.

Med en Hybrid Cloud løsning ville de følsomme data/kristiske workloads kunne køres fra Private Cloud, og de øvrige workloads vil kunne køres fra Azure. På den måde får man fordelene fra begge cloudløsninger.

Ligeledes kan det være en god løsning hvis man har nogle applikationer som af forskellige årsager ikke kan driftes i Azure.

Der kan også være nogle underliggende ønsker til grund for valget af en hybrid løsning. Eksempelvis et ønske om mere teknisk kontrol eller større indflydelse på nogle tekniske workloads.

Vores to danske datacentre ligger placeret i Vejle og Horsens, og er bygget på den nyeste teknologi og hardware.

Læs mere om Azure Hosting eller Azure platformen.

MB Solutions cloud hosting
MB Solutions - hvad er Azure

5. server hosting

Som navnet antyder er server hosting kort sagt at man lader sine servere være drevet i cloud. På den måde overdrager man ansvar, drift og vedligeholdelse til 3. part – ganske som ved cloud hosting.

Med MB Server Hosting lejer du server- og SAN kapacitet i MB Solutions datacentre, men du ønsker selv at stå for dine applikationer og support af dine brugere.

Du betaler en månedlig leje, der er baseret på de servere og den dataplads, du har til rådighed. Du kan løbende vælge at supplere med ekstra services, fra 24/7 overvågning til fuld support af slutbrugere.

MB Solutions laver individuelle aftaler, hvor kapacitet, kvalitet og services løbende aftales og afstemmes med dine behov.

Læs mere om vores Server hosting her

MB Solutions - hvad er Azure

6. IAAS (infrastructure as a service)

Du kan vælge at leje infrastrukturen, og så selv varetage dine applikationer og styresystemer. På den måde har du fuld frihed til selv at indkøbe og administrere servere og netværk. Fordelen er du lejer den ønskede kapacitet, eller ønskede komponenter.

MB Solutions - hvad er Azure

7. PAAS (platform as a service)

Du kan vælge at leje infrastrukturen, og så selv varetage dine applikationer og styresystemer. På den måde har du fuld frihed til selv at indkøbe og administrere servere og netværk. Fordelen er du lejer den ønskede kapacitet, eller ønskede komponenter.

MB Solutions - hvad er Azure

8. sAAS (software as a service)

Med en Software as a Service løsning skal du ikke spekulere over noget med hensyn til driften eller udvikling af programmet. Du logger blot på, og så er du klar til at bruge programmet.

Det kunne eksempelvis være SQL as a Service via Azure.

MB Solutions Cloud hosting
MB Solutions - hvad er Azure

9. sikkerhed i cloud

Sikkerhed er et spørgsmål vi ofte støder ind i når vi taler om cloudløsninger med vores kunder. Og vi mærker tydeligt at it-sikkerhed er noget der prioriteres højere end det gjorde for år tilbage.

Trusselsbilledet har ændret sig markant, og der er flere kriminelle der kaster sig over hacking og phising, og derfor er sikkerhed et uundgåeligt emne.

Sikkerheden i Azure er state of the art – af flere årsager.

Sikkerhed i infrastrukturen

Alle de forskellige netværk i Azure er adskilt fra hinanden, således kunderne ikke kan tilgå hinandens netværk. Og al data er krypteret for at sikre at sikkerheden i infrastrukturen er i top.

Sikkerhed i hardwaren og firmwaren

I al hardwaren og firmwaren er der indbygget en masse forskellige kontrol-mekanismer for at sikre der ikke kommer utilsigtet adgang.

Sikkerhed i overvågning og testmiljø

Microsoft har over 3500 sikkerhedskonsulenter som skal sikre at der ikke sker sikkerhedsbrud, og disse mange konsulenter kommer brugerne til gode.

For uddybende læsning omkring sikkerheden i Azure – læs her

MB Solutions Azure sikkerhed
MB Solutions - hvad er Azure

10. økonomi og cloud

Økonomi er mange ting når vi taler om cloud. Derfor er det vigtigt at se på alle de økonomiske aspekter, og medtage dem i det samlede regnestykke.

I det følgende ser vi nærmere på:

Driftsomkostninger

Der er store driftsomkostninger ved at have en fysisk installation (on-premise), da der er foretaget investeringer i hardware og software. Desuden er der omkostninger forbundet med køling, support, fysiske rammer samt ikke mindst lønninger. Disse omkostninger vil kunne spares ved en flytning til en cloudløsning. Og lønninger/bemanding vil kunne allokeres til udvikling frem for drift.

Licenspriser

Priserne på software licenser er ligeledes en afgørende faktor. Den seneste årrække har licenspriserne været stigende, hvor særligt SQL er steget kraftigt i pris. Tilsvarende er priserne på consumption (forbrug) i cloud stærkt faldende, og har været i en årrække. Dette er stærkt drevet af den store konkurrence imellem de store cloud-udbydere som Microsoft Azure, Google Cloud Platform og Amazon AWS. Dette komme i særdeleshed forbrugerne til gode, og er således endnu en grund til at cloud er et attraktiv alternativ.

1:1 sammenligning (on-prem vs. cloud)

Når vi er i dialog med en ny kunde møder vi ofte en opfattelse af at cloud er dyrere end den nuværende løsning. Og kort sagt, hvis man tager sin nuværende løsning og flytter i skyen 1:1 – så vil det i mange tilfælde være den dyrere løsning. Denne løsning vil dog ikke udnytte cloud-fordelene.

De største fordele opnås ved at man tager sin nuværende løsning, og bryder op således at der findes en matchende løsning i skyen – bygget op omkring services istedet for. På den måde udnytter man stordriftsfordelene ved cloud, og betaler samtidig kun for de funktionaliteter man har brug for.

Forbrug-afregning og Right Sizing

Azure afregnes efter forbrug, og på den måde kan du skalére op eller ned efter behov. Desuden kan du spare rigtig mange penge hvis du ser på optimeringer i dit forbrug. Eksempels kan du med en Terminalserver as a Service vælge at slukke for servicen om natten hvis du ikke bruger den, og på den måde kan du spare rigtig mange penge.

Services

Én af de vigtigste økonomiske fordele ved cloud er Services. Istedet for at investere i produkter/servere mv. lejer du blot det du skal bruge. Eksempelvis igen en Terminalserver as a Service.
Med en sådan service får du en terminalserver du lejer istedet for at eje. Og du vælger præcis de komponenter og kapacitet du skal bruge. På den måde kan du spare rigtig mange penge ved at optimere din løsning, og istedet købe ind som en service. Det samme gør sig gældende med SQL, samt mere end 600 forskellige services som Azure stiller til rådighed.

Vigtigt er det også at nævne at mange af de services slet ikke kan køre på en fysisk installation, så man er med andre ord nødt til at have en cloudløsning hvis man vil gøre brug af services, og i sidste ende have en konkurrencedygtig platform.

Innovation

Innovation eller mangel på samme er også et økonomisk aspekt man er nødt til at kigge nærmere på. Men hvad koster innovation, eller mangel på innovation?

Det er umuligt at sætte en generel pris på, men rent forretningsmæssigt kan man godt opstille en tese om, at det alt andet lige koster penge i form af tabt omsætning hvis ikke man er i stand til at levere tidsvarende produkter eller løsninger til markedet.

En cloudplatform stiller alle mulighederne for innovation til rådighed, da platformen altid indeholde de nyeste versioner og seneste lanceringer. Desuden får du med en cloudløsning frigivet en række mandetimer, som du istedet kan allokere til udvikling fremfor drift.

MB Solutions Azure økonomi
MB Solutions - hvad er Azure

11. driftsikkerhed

Hvis du benytter dig af cloud hosting behøver du ikke at bekymre dig om driftsikkerhed, af to årsager.

For det første har du med en cloudløsning outsourcet hele ansvaret for driften af infrastrukturen. Du lejer blot kapaciteten hos din cloudleverandør, og så kan du koncentrere dig om udvikling af din virksomhed istedet for fokus på drift og oppetid.

For det andet er Microsoft Azure ét er verdens største datacentre med millioner af servere. Disse servere dækker hinanden ind i tilfælde af nedbrud eller andet. Derfor er det ganske enkelt usandsynligt at et nedbrud i Azure ville få konsekvenser for brugerne. 

Microsoft garanterer tilmed en oppetid på hele 99,9 % – læs mere her 

MB Solutions Azure - oppetid
MB Solutions Azure - oppetid
MB Solutions Azure - oppetid
MB Solutions Azure - oppetid
MB Solutions - hvad er Azure

12. skalérbar løsning

Du kan altid skalére din løsning op eller ned – afhængig af dit behov.

Det er en kæmpe fordel i forhold til fysiske løsninger, hvor en opskaléring altid har resulteret i investeringer i hardware og evt. ekstra bemanding.

Dette er fortid med Azure. Du lejer blot den kapacitet du skal bruge, uden at du skal tænke på driften af det.

Du kan også vælge en løsning hvor du eksempelvis om natten skalérer din terminalserver-løsning ned på et minimum. På den måde kan du spare betydelige omkostninger på driften.

MB Solutions Azure
MB Solutions Azure skalerbarhed
MB Solutions - hvad er Azure

13. microsoft azure som en mulighed

Som nævnt findes der mange forskellige cloud-udbydere, men vores erfaring taler for Microsoft Azure. Der er flere årsager til dette.

Microsoft er meget udbredt i Danmark med flere lokaler leverandører, samt et lokalt Microsoft kontor. På den måde er du altid garanteret dansk support, og danske konsulenter. For det andet har Azure verdens største netværk af datacentre, som sikrer stabilitet i oppetiden samt kvalitet i sikkerheden.

MB Solutions - hvad er Azure

14. BESLUTNINGSGRUNDLAGET - ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL AZURE

Rigtig mange virksomheder går med tanker om cloud, men mange kan ikke gennemskue om det reelt er en god eller dårlig satsning.

Det skal ses i lyset af virksomhedens nuværende setup – vil det kunne flyttes til skyen? skal der ændres på nogle ting undervejs? vil der være en positiv ROI?

Disse spørgsmål er nogle af dem vi hører når vi taler med kunder, og derfor vi specialiseret os i at lave en service som vi kalder for “Assessment”. Det er en konkret og faktabaseret analyse af din virksomheds infrastruktur, og som viser ROI beregning på en flytning til cloud, samt en plan for selve flytningen.

MB Solutions - hvad er Azure

15. migrering TIL AZURE

Få rejsen kortlagt, og eventuelle showstoppere identificeret

Selve flytningen laves med udgangspunkt i Assessment-rapporten, og gennemføres til en fast pris.

MB Solutions - hvad er Azure

16. drift I AZURE

Du er nu i cloud – få optimeret driften og lad automatiske processer klare rutine-opgaverne

Når flytningen er gennemført tilbyder vi et driftskoncept som først optimerer driften, og dernæst automatiserer en række rutineopgaver, der hvor det er muligt. Alt sammen letter det den daglige drift og frigør en række ressourcer hos Jer.