Cloud økonomi - økonomi er mange ting | MB Solutions [cloud specialister]
Privatlivspolitik Brug for Support/Servicedesk?servicedesk@mb-solutions.dk
Brug for TeamViewer? Klik her

Cloud økonomi

Cloud økonomi

MB Solutions A/S - next generation cloud provider
MB Solutions A/S - next generation cloud provider
MB Solutions A/S - next generation cloud provider

Der er mange ting som skal tages i betragtning hvis man overvejer at flytte sin virksomheds IT til cloud. Én af flere vigtige ting er økonomi.

For man kommer ikke udenom at økonomi spiller en rolle i det samlede regnestykke. Men hvad er økonomi i den sammenhæng?

Økonomi er mange ting

Driftsomkostninger

Først og fremmest er der en lang række omkostninger forbundet til driften af den fysiske it-installation. Det er ting som omkostninger til strøm, køling, hardware & software, support og personale. Størstedelen af disse omkostninger bliver mere eller mindre frigivet ved en komplet it-installation i cloud.

Licensomkostninger

Ved en on-premise installation står du selv for indkøb af licenser, og priserne på disse har været kraftigt stigende igennem de seneste år. Specielt priserne på SQL har været stærkt stigende. På den anden side er priserne på cloud (consumption) faldende og har været i en årrække. Dette er drevet af den store konkurrence imellem de store cloud-udbydere. Så de faldende priser på cloud er endnu en stor fordel i forhold til det samlede regnestykke.

Forbrugsafregning

Fordi Cloud afregnes efter forbrug er der store muligheder for besparelser ved at optimere forbruget og måden man anskuer driften på. Eksempelvis ville man kunne spare mange penge ved at skrue ned for sin løsning når man alligevel ikke er på. Det kunne være en terminalserver som skrues ned om natten, og op igen om dagen. På den måde kan det betale sig at optimere sit forbrug.

Cloud Services

Service-begrebet i cloud er en kæmpemæssig fordel, og kunne meget vel være den største fordel ved cloud. I Azure findes der langt over 600 forskellige services du kan leje efter behov. Det kan eksempelvis være en SQL as a Service hvor du istedet for at investere i en licens, blot lejer det som en service. Et andet godt eksempel er en terminalserver as a Service, hvor du igen blot lejer det i det omfang du har behov. Du slipper for hele den traditionelle tankegang med at nye behov automatisk medfører store investeringer i hardware eller software. Læs meget mere om Azure Services her

Innovation (eller mangel på samme)

Det er vanskeligt at sætte beløb på begrebet innovation. For hvad koster det en virksomhed hvis ikke den er innovativ, eller som minimum følger markedet?

Grunden til det kan være et vanskeligt begreb at have med at gøre er, at manglende innovation ikke nødvendigvis viser sig i form at udgifter. Det viser sig nok snarere i form at mistede indtægter, men disse kan være svære at identificere.

Men det kan antages at en virksomhed – alt andet lige – vil have svært ved at konkurrere hvis denne ikke er på samme niveau som konkurrenterne. Og dét koster penge. Med en platform i cloud får man stillet al den nyeste teknologi, og de nyeste værktøjer til rådighed. Det er med andre ord lettere og billigere at følge med den teknologiske og markedsmæssige udvikling.

Overvejer din virksomhed Cloud, men mangler beslutningsgrundlag?

Det er en særdeles relevant problemstilling – mange ønsker nemlig at komme i Cloud, men mangler et beslutningsgrundlag. Dét er vores speciale, og det vil vi gerne hjælpe dig med. Der er rigtig mange penge at spare hvis din nuværende løsning kan flyttes i cloud.

Vi tilbyder

Assessment

Migrering

Automation & Optimization

Få et faktuelt beslutningsgrundlag

Uden ubehagelige overraskelser

Effektiviser din forretning

MB Solutions Azure assessment
MB Solutions Azure Migrering
MB Solutions Azure automation