// Bruger Support

Frigiv interne
Ressourcer

// #1

Hvorfor giver Bruger-support værdi til en virksomhed?

En IT-afdeling der yder brugersupport holder Jeres virksomhed kørende. Det kan være nedbrud hvor det er vitalt at systemet kommer op at køre igen hurtigt. Det kan også være lokale problemer på en enkelt PC der giver stor gene for den ramte bruger.

Begge eksempler giver nedetid, og nedetid bidrager sjældent positivt i en virksomhed.

En IT-afdeling holder også styr på opdateringer og sikring af data - begge dele er kritiske i forhold til at sikre en stabil drift af platformen.

Hvorfor er det værdifuldt at outsource sin Bruger-support?

Fordi du kan koncentrere dig om det som giver din virksomhed værdi. 

IT-support er for rigtig mange virksomheder en svær størrelse at have med at gøre, og de kunder som vi laver IT-support for, har altid være utroligt glade for at slippe for besværet.

Men hvorfor er det sådan? 

Hvorfor er nogle typer af interne opgaver bedre løst ved at eksterne løser den?

Vi har hjulpet vores kunder med IT-support i over 25 år, og vi oplever rigtig mange grunde til at virksomheder vælger at outsource netop IT-supporten. Her er de mest typiske årsager:

Optimering af omkostninger

Der er flere forskellige måder hvorpå man kan anskue omkostninger i forbindelse med outsourcing. En stor men ofte overset omkostning i en organisation er medarbejdernes ”nedetid” i forbindelse med opståede it- problemer, man ikke kan finde en løsning på.

Adgang til hurtig og effektiv it-support kan reducere ”nedetiden”, og undgå mange frustrationer.

For mange (mindre og mellemstore) virksomheder kan det være svært at levere en sådan it-support. Dedikerede ressourcer er dyre, og skal man dække 24/7/365 med kvalificeret support bliver det givetvis en stor omkostning.

Frigiv ressourcer

For dine it-medarbejdere er it-support en tidsrøver, som gør det svært at planlægge og få en effektiv arbejdsdag. Resultatet er typisk, at dagligdagen går med drift og it-support, hvor der sjældent er tid til nyudvikling og innovation.

I en tid, hvor digitalisering af alle aspekter af en virksomhed bør stå øverst på dagsordenen, er dette selvfølgelig et stort problem.

En hurtig og effektiv måde at skabe tid til innovation er at outsource it-supporten. Det giver mulighed for din it-afdeling at planlægge driftsopgaver, og samtidig arbejde med digital innovation.

Stabilitet og ensartet kvalitet

Vi bruger flere og flere softwareprogrammer og flere forskellige arbejdsstationer og mobile devices. Det kræver derfor en mere og mere af medarbejderne for at kunne levere en kvalificeret support på tværs af forskellige brugergrupper.

Det kræver en brugersupport med et bredt sæt af kompetencer, og medarbejdere, der hurtigt kan sætte sig ind i den enkelte brugers problemer og IT-kompetence.

Ferier, sparring og risikospredning

Det er de færreste organisationer, der lukker helt ned i ferieperioder, så brugersupporten skal kunne dække 365 dage om året, og ikke kun fra 8.00 til 16.00. Det kræver naturligvis en større organisation, hvor der er ”kritisk” masse til at dække hele tidsspektret med kvalificerede supportere.

Ligeledes kan en it-leverandør agere som værdifuld sparringspartner overfor den interne it-afdeling. Det kan være i forhold til komplicerede problemstillinger udenfor rammeaftalen, men også nye muligheder fra nye teknologier. Sidst men ikke mindst vil en ekstern it-afdeling flytte risikoen væk fra den interne it-medarbejder, og sikre at denne kan rette fokus på andre opgaver.

Fra reaktiv til proaktiv IT-support

Der løses mange problemer i en dygtig brugersupport, og samtidig opsamles der mange informationer omkring brugerne og deres forskellige problemstillinger. Nøglen til den effektive support ligger i evnen til at arbejde løbende med at analysere de forskellige brugerproblemer: Skyldes det tekniske problemer, hvor man kun behandler symptomer, eller skyldes det en dårlig implementering eller manglende uddannelse i et produkt.

Et problem koster tid hos såvel brugeren som supporteren, så det skal hele tiden vurderes, om det i længden er for dyrt at blive ved med blot at ”symptombehandle”, eller der skal investeres i at løse problemet.

Overvejer du at outsource Jeres IT-support?

Bliv ringet op