// Managed Services

Sæt turbo på
Jeres IT-drift

Hvad er Managed Services?

Managed Services er kort beskrevet outsourcing af en eller flere IT-aktiviteter, som en service.

Typisk vælger vores kunder at outsource elementerne grundet overbelastning af deres interne IT-afdeling. Fordelen ved at kunne skalere efter behov, og samtidig have adgang til en flere IT-kompetencer er for mange virksomheder et godt alternativ til at udvide in-house.

// #1

Platform Management

Formål

Formålet med en platform management service er at fritage kunden for ansvaret og driften og overvågningen af deres centrale IT-platform.

Målet er at sikre en velfungerende og sikker central IT-platform med høj tilgængelighed og oppetid.

Delelementer i sikringen af platformen:

 • Dokumentation
 • Overvågning
 • Definerede hændelsestyper
 • Definererede reaktionstider
 • Kontrolaktiviteter
 • Opdateringsaktiviteter
 • Cost control
 • Kommunikation og rapportering
// #2

Device Management

Formål

Formålet med vores device management service er at hjælpe kunden med at administrere og opretholde det sikkerhedsniveau, som kunden ønsker på de Devices, brugerne på forskellig vis benytter til at tilgå virksomhedens systemer og data.

Overvågning

Vi overvågner de tilknyttede enheder, og sikrer for at der automatisk og løbende bliver tjekket op, om enhederne er "compliant" i henhold til kundens valgte politikker.

Dette omfatter typisk:

 • Firewalls
 • Anti-virus monitor
 • Anti-Spyware
 • Bitlocker
 • Secure Boot
 • Med flere

Hvis en eller flere enheder ikke er "compliant", gives der besked til kunden som aftalt (rette tid og rette person)

// #3

Network Management

Formål

Formålet med vores network management service er at sikre kunden har en stabil og sikker drift af dennes interne netværk.

Hvad er omfattet?

Alle enheder kan i princippet omfattes af servicen, det forudsætter dog at vi har godkendte enhederne, samt etableret en intern forbindelse. Alle aktive enheder bliver registreret og indmeldt i overvågningssystemet - og det kunne være enheder som:

 • Firewalls
 • Routere
 • Switche
 • Access punkter

Overvågning

Ved hjælp af en række automatiske værktøjer kan vi overvåge alle de registrerede enheder. Eventuelle fejlmeddelelser opsamles i vores kundeportal via Servicedesk. Disse afrapporteres eller afhjælpes helt i henhold til proceduren aftalt med kunden.

Opdateringer

Vi sørger for at opdatere firmware i takt med de frigives fra de forskellige leverandører.

// #4

Application Management

Vores application management er kort beskrevet en service hvor vi administrerer og driftsovervåger kunden applikationer/programmer, indenfor de rammer applikationsleverandøren har beskrevet.

Det kunne eksempelvis være ERP-systemer (økonomisystemer) eller egenudviklede systemer.

Administration af licenser:

Vi tager ansvaret for administrationen af licenser, som f.eks. ændring af licensantal, samt tildeling af licenser til brugere - efter instruks fra kunden.

Løbende drift:

Vi tager ansvaret for at holde applikationen opdateret, samt hjælper vi med at identificeret årsager til eventuelle performanceproblemer, og samarbejder med leverandøren omkring løsning af disse.

 

// Vil du blive klogere på mulighederne med Azure?

Book et opkald