MICROSOFT 365

Copilot Readiness Forløb

Er din virksomhed klar til Copilot?

Microsoft Copilot er et AI-drevet produktivitetsværktøj, der leverer intelligent assistance i realtid. Når det implementeres korrekt, kan Copilot hjælpe dig og dine medarbejdere med at effektivisere arbejdsgangene ved hjælp af kunstig intelligens.

Microsoft Copilot er et AI-drevet produktivitetsværktøj, der leverer intelligent assistance i realtid. Når det implementeres korrekt, kan Copilot hjælpe dig og dine medarbejdere med at effektivisere arbejdsgangene ved hjælp af kunstig intelligens.

Virksomheder, der har forberedt deres adgangs- og datastyring på tværs af organisationen, giver Copilot mulighed for at generere mere præcise og relevante forslag, der er skræddersyet til deres forretningsbehov.

Ekstern vs. intern sikkerhed

Vi ser ofte, at virksomheder har et stærkt fokus på ekstern sikkerhed (f.eks. cybersikkerhed), mens de lægger langt mindre vægt på intern sikkerhed – såsom styring af rettigheder og dataadgang internt i virksomheden, klassificering af følsomme dokumenter og  politikker for opbevaring af data.

Ved at optimere dit IT-miljø til Copilot styrker du samtidig den interne sikkerhed i din virksomhed.

Hver virksomheds rejse ind i AI-verdenen er unik

Men uanset din situation kan vi hjælpe dig med at blive klar til din AI-rejse.

ANALYSE

IT-miljøet, hvor Copilot frit kan søge og anvende data

Vi analyserer alt, der relaterer sig til datastruktur, tilladelser, dataklassificeringer og rettigheder, m.m.

Dette hjælper jer med at få et fuldt overblik over jeres nuværende datastruktur og rettigheder. Formålet med de nye indsigter er at forhindre potentiel overdeling af følsomme forretningsdata via Copilot.

Vi undersøger, om din virksomhed anvender de tilladelsesmodeller, der er tilgængelige i Microsoft 365. Det giver dig mulighed for at se, om de rette brugere eller grupper har den korrekte adgang til det relevante indhold. Vi tjekker også automatiske delinger, så du får en oversigt over de nuværende konfigurationer.

RESULTATER

Indblik og anbefalinger

Rapportens resultater fører til forskellige anbefalinger, der på forskellige måder kan understøtte sikkerhed og konsistens i forbindelse med de data, der udgør grundlaget for Copilot-anvendelse.

Vi laver dokumentation af virksomhedens site- og filstruktur samt rettigheder. Administratorerne får mulighed for at gennemgå (og eventuelt verificere) deres virksomheds sikkerhedspraksis, der vedrører tilladelser, følsomhedsmærkning og dataadgang. Dette hjælper med at forhindre, at virksomheden potentielt deler for meget i forhold til følsomme forretningsdata.

Klargøring af IT-miljøet

De proaktive skridt, der forbereder jer til at implementere Copilot.

Vi hjælper med de tekniske konfigurationer, så site- og filstrukturen samt rettighederne matcher virksomhedens ønsker og strategi. Vi bistår med klassificering af dokumenter og implementering af følsomhedslabels. Andre opgaver, vi kan hjælpe med inkluderer implementering af politikker for beskyttelse mod datatab (DLP) samt oprydning af overflødige og forældede data.

Udrulning af Copilot i virksomheden

For at opnå de bedste resultater bør virksomheden sikre, at brugerne er fortrolige med Copilots funktioner. Derfor anbefaler vi, at I udvælger teams eller enkeltpersoner i virksomheden som ambassadører. De kan hjælpe deres kollegaer med Copilot-adoptionen samt indhente feedback, input og forslag. Disse teams og personer er nøglen i en struktureret udrulningsplan og forandringsledelse.

Vi hjælper virksomheden med at skabe en struktureret udrulningsplan, der danner grundlaget for, hvordan organisationen styrer rettigheder og den løbende udvikling af datastrukturen og sites. Desuden kan vi  selvfølgelig også bistå med træningsmaterialer og besvarelse af ofte stillede spørgsmål. 

Vedligeholdelse og løbende optimering

Det kræver løbende overvågning, indsamling af feedback og justering af konfigurationen, i takt med at Copilot udvikler sig. Vi sidder klar til at rådgive jer og implementere de ønskede konfigurationer og sikkerhedsmæssige handlinger.

Sådan kan vi hjælpe i forskellige scenarier og situationer

Alle dine virksomhedsdata er i øjeblikket gemt lokalt på en filserver, hvilket betyder, at de ikke er tilgængelige via Microsoft 365-tjenester som OneDrive, Teams eller SharePoint.

Selvom du stadig kan bruge Copilot, er dine muligheder mere begrænsede sammenlignet med virksomheder, der har deres data i Microsoft 365. Copilot fungerer bedst med data, der er lagret i Microsoft 365.

Ved at flytte alle data til Microsoft 365 vil du kunne udnytte det fulde potentiale og de nyeste funktioner i Copilot. Vi kan hjælpe med at organisere din filstruktur og efterfølgende flytte dine data fra filserveren til Teams, SharePoint eller OneDrive.

Ved at migrere dine data til Microsoft 365 åbner du også op for bedre samarbejdsmuligheder på tværs af virksomheden. Dette forbedrer fleksibiliteten på en moderne arbejdsplads, da dokumenter kan tilgås på enhver enhed, uanset om du arbejder på kontoret, i marken eller hjemmefra.

En anden situation opstår, når nogle af dine data er i MS 365, men ikke alle.

Det er faktisk almindeligt, at mange virksomheder og IT-ansvarlige ikke er klar over, at de også har data gemt på filserveren, og hvor stor en mængde data, der ligger dér. I disse tilfælde kan vi hjælpe med at kortlægge, hvor dine data findes, og eventuelt organisere og flytte dem fra filserveren til MS 365, hvis du ønsker det.

En tredje situation opstår, når alle data er i MS 365, og virksomheden ikke har data gemt på filserveren.

I så fald er virksomheden allerede et skridt foran – men det kræver ofte en oprydning, ændring af datastrukturer og håndtering af rettigheder, dataklassificering og forskellige kontroller, før man kan implementere Copilot. Det kan være udfordrende for virksomheder at vurdere, om de er klar til Copilot, og hvordan de bedst muligt kan forberede sig til effektivt at anvende Copilot, samtidig med at de opretholder sikkerheds- og compliance-politikkerne.

Fordele ved at vælge MB Solutions som din partner på AI-rejsen

cyber security icon grå
Høj intern sikkerhed

Vi implementerer avancerede sikkerhedsprotokoller for at beskytte dine data. Vi skaber fuldt overblik over jeres kontroller og hjælper jer med at forberede jeres data til Copilot. 

automatisk opdaterede software (grå) - fordele 5pt
Automatisering

Vi bistår med klassificering af dokumenter og implementering af følsomhedslabels. Vi automatiserer processen, så e-mailbeskeder eller OneDrive- og SharePoint-filer, der indeholder følsomme oplysninger, automatisk får følsomhedslabels.

overvågning og vedligeholdelse (grå)
Stor erfaring med forskellige IT-miljøer og infrastrukturer

Uanset din situation kan vi hjælpe med Copilot Readiness Assessment, migrering af dine data, tekniske konfigurationer samt anbefalinger, der gør dig klar til din AI-rejse.

cyber security icon grå
Høj intern sikkerhed

Vi implementerer avancerede sikkerhedsprotokoller for at beskytte dine data. Vi skaber fuldt overblik over jeres kontroller og hjælper jer med at forberede jeres data til Copilot. 

automatisk opdaterede software (grå) - fordele 5pt
Automatisering

Vi bistår med klassificering af dokumenter og implementering af følsomhedslabels. Vi automatiserer processen, så e-mailbeskeder eller OneDrive- og SharePoint-filer, der indeholder følsomme oplysninger, automatisk får følsomhedslabels.

overvågning og vedligeholdelse (grå)
Stor erfaring med forskellige IT-miljøer og infrastrukturer

Uanset din situation kan vi hjælpe med Copilot Readiness Assessment, migrering af dine data, tekniske konfigurationer samt anbefalinger, der gør dig klar til din AI-rejse.

Styrk din virksomheds digitale fundament

Kontakt os i dag for at styrke din virksomheds digitale fundament og oplev de store effektiviseringsmuligheder ved at anvende Copilot i din dagligdag.

Marketing Permissions

// Vil du blive klogere på mulighederne med Microsoft 365?

Book et opkald