Kundecase: Lokal Forsikring

MB Solutions & SYSCO løfter Lokal Forsikrings IT-platform fra lokal hosting til Oracle og Azure Public Cloud.

MB Solutions og SYSCO har i fællesskab løftet Lokal Forsikring til en fremtidssikret IT-platform med markante omkostningsbesparelser.

Udfordringen
Lokalforsikring er et Gensidigt Forsikringsselskab med hovedkontor i Næstved og flere lokale afdelinger. I et konkurrencepræget marked er de ca. 80 medarbejdere nødt til at have adgang til de optimale IT-systemer – og baseret på en moderne, fleksibel og skalérbar IT-infrastruktur.

Lokal Forsikring identificerede et behov for en mere skalerbar infrastruktur, samt mulighed for hurtigere at kunne afprøve ideer uden større udgifter forbundet hermed. Hvilket deres tidligere infrastruktur ikke gave mulighed for. Derfor besluttede Lokal Forsikring på baggrund af strategiske overvejelser at flytte hele deres infrastruktur til Oracle Cloud og Azure Cloud.

Løsningen
Lokal Forsikring kom i dialog med SYSCO og MB Solutions, som i et tæt samarbejde med Lokal Forsikrings IT-afdeling lykkedes med både en migration af løsningen fra lokalt hostingcenter til Oracle & Microsoft Azure public cloud – og ikke mindst en modernisering indenfor for de fastsatte rammer ift. budget og tidsramme.

Gevinster ved løsningen
Migreringen har resulteret i, at Lokal Forsikring har fået en kombination af Oracle Cloud og Microsoft Azure. Løsningen har givet dem en omkostningsbesparelse på 35-45% årligt ved at flytte til Oracle/Azure cloud.

”Gennem et forbilledligt samarbejde er det lykkedes SYSCO & MB Solutions at løfte og modernisere IT Infrastrukturen ud i public cloud hvor kombinationen af Oracle Cloud og Microsoft Azure fungerer optimalt”.

Thomas Andersson

IT- & Forretningsudviklingschef
hos Lokal Forsikring

Oracle moderniseringen har betydet at Lokal Forsikring har fået optimeret integrationen af deres platforme deriblandt en betydelig performance-optimering på deres TIA forsikringssystem herunder en reducering af jobtiden fra 5 til 2 dage. Ydermere har SYSCO leveret overvågningsløsningen Basecare DiscoverTM, som ikke blot sørger for overvågning, men også fungerer proaktivt idet den opfanger alarmer og sørger for vedligehold af cloud-databaseplatformen. Derudover har Oracle Cloud migrationen betydet, at Lokal Forsikring har fået en bedre ydeevne samt en lettere implementering af nye miljøer samt GDPR-compliance udviklingsmiljøer.
Microsoft moderniseringen har indtil videre bl.a. betydet et skifte fra RDS til en Client/server basisstruktur. Lokal Exchange til Microsoft365 mv. Et dyrt EPL-opkobling af lokationer til Point to Point VPN – herudover er der etableret en Always On løsning, hvilket betyder at afdelinger/medarbejdere altid automatisk er forbundet til virksomhedens netværk – og data.

Ikke blot sparede RDS-licenser, telelicenser mv. – men en moderne, distribueret løsning/Modern Workplace, som muliggør en helt ny måde at arbejde på – uagtet om du sidder på kontoret, i en lokal afdeling eller ude hos en kunde.

Microsoft Azure platformen er i konstant udvikling dels med nye services og dels med nye serverobjekter, som allerede har betydet yderligere reduktion af Lokal Forsikrings driftsomkostninger.

Det har tillige været helt afgørende at samarbejdet mellem SYSCO og MB Solutions og integrationen mellem Oracle Cloud og Microsoft Azure fungerer helt optimal. SYSCO og MB Solutions har igennem dette gode samarbejde med Lokal Forsikring vist, at de kan styre en hel Cloud-migrationsproces og byg en god business case for andre potentielle kunder. Herunder optimering & performance af medarbejdernes kald ind mod Oracle databaser og services.

// Vil du blive klogere på mulighederne med Azure?

Book et opkald