Udfordringen

Nortec stod overfor en snarlig udskiftning af deres egne servere som var blevet outdated. For nogle år siden havde de internt en diskussion om hvordan de skulle løse problemet.

For de havde tre valgmuligheder.

En mulighed var at investere i nye servere. Den anden mulighed var at flytte til et hostingmiljø – en såkaldt private cloud. Den tredje mulighed var at flytte deres servere i public cloud – til Microsoft Azure.

De indledte et større arbejde med at afdække de tre valgmuligheder – ikke kun i forhold til økonomi, men også i forhold til fleksibilitet, sikkerhed, og hele driften af servere.

Ambitionen om en mere fleksibel løsning blev én af årsagerne til at valget faldt på en public cloud-løsning, og i samme forbindelse havde Nortec et kendskab til MB Solutions, og på den baggrund blev dialogen startet op.

Løsningen

Løsningen der i sidste ende blev valgt, samt implementeret var en tre-delt løsning bestående af følgende delelementer.

Helpdesk

MB Solutions varetager al IT-support overfor Nortecs brugere, og hjælper således med at varetage de daglige driftsopgaver på løsningen, samt Nortecs øvrige IT-platform.

Hosted løsning til Microsoft Azure

Tidligere lå deres filserver placeret lokalt men denne er blevet flyttet til Azure. Nærmere betegnet ligger filerne nu placeret i Teams, for hurtigere adgang og deling af filer.

Deres ERP-løsning Visma, som tidligere blev hostet på lokale servere, er ligeledes blevet opgraderet og flyttet til Azure.

Azure Virtual Desktop til brugere af deres Visma-løsning

Brugerne i Nortec har tidligere benyttet sig af et terminalskrivebord for at få adgang til deres løsning, men denne er nu blevet flyttet over i et Azure Virtual Desktop (AVD)-miljø.

Modern Workplace

Deres Modern Workplace-løsning bruges primært af deres udekørende medarbejdere, herunder teknikere og montører. De behøver således ikke længere at skulle logge på terminalskrivebordet for at få adgang til filer. I stedet kan de nu tilgå alle filer via Microsoft Teams.

Gevinster ved løsningen

”Jeg synes vi har fået en god løsning, og generelt synes jeg implementering er forløbet rigtig godt. Den store gevinst for os er Helpdesk-ordningen.

Vi oplever at serviceniveauet er meget bedre end det vi havde tidligere. Der bliver taget ejerskab på vores sager, og MB Solutions er gode til at give tilbagemeldinger undervejs.”

Helt generelt er vi glade for den nye løsning, da vi føler vi har blevet ”opgraderet” og har fået en mere fremtidssikker løsning.

Implementeringen og den efterfølgende drift er gået godt, og alt i alt er vi rigtig tilfredse, da vi ikke længere skal varetage driften, vedligehold og opdateringer. Dette har vi været helt trygge ved at overlade til MB Solutions.

Lone Agergaard Jensen

Økonomichef, Nortec A/S

// Vil du blive klogere på mulighederne med Azure?

Book et opkald