CASE: Valcon

Udfordringen

OMT havde egen on-premise serverløsning – såvel på hovedkontoret i Odense som hos udenlandske afdelinger. Deres opgaver vedrørende skibsdesign er ofte grafiktunge 3D præsentationer og beregninger, og da medarbejderne ikke kunne arbejde med samme designelementer på samme tid, var de derfor nødsaget til at have et SQL-cluster på hver lokation og en fuld replikering af data afdelingerne imellem.

Valcon og OMT havde ligeledes en række udfordringer med deres eksisterende løsning på brugersupport og Helpdesk, hvor de gerne ville finde en løsning som kunne matche deres situation, samt sikre at opgaver blev løst, således der ikke opstod tilbageløb til Valcon og OMTs IT-afdeling.

Desuden havde Valcon og OMT en ambition om at kunne få hele deres IT-installation lagt ud i Cloud.

Løsningen

Skibsdesign-applikationen (SmartMarine) og SQL-database blev flyttet til Azure og et WVD-miljø (Windows Virtual Desktop) blev etableret. Hastigheden/brugeroplevelsen blev forbedret, men vigtigst kan flere medarbejdere nu samtidigt arbejde i samme designobjekt.

Helpdesk

Valcon og OMTs behov for Helpdesk blev gennemgået, og samtidig blev behovet for åbningstiderne fastlagt.

Hosted løsning til Microsoft Azure

MB Solutions analyserede Valcon og OMTs installationer med henblik på at levere et beslutningsgrundlag med økonomiske betragtninger til den øverste ledelse i Valcon.

På den baggrund påbegyndte MB Solutions en fuld migrering (flytning) af installationen – dels Valcon’s hostede løsning og dels OMT’s on-premise løsning til Microsoft Azure.

Flytningen inkluderede deres filservere, SQL-servere og Citrix mm.

 

Gevinster ved løsningen

”MB Solutions har været godt forberedte i overgangsfasen, og projektet er gået gnidningsfrit. Flere af vores medarbejdere har slet ikke bemærket at vi har skiftet IT-leverandør, hvilket hænger tydeligt sammen med en grundig forberedelse.

Vi har oplevet et kvalitetsløft af vores Helpdesk-udfordringer, og vores indtryk er generelt at MB Solutions løser alle vores opgaver effektivt, således der ikke er tilbageløb til min afdeling.

Projektet omkring flytning af vores servere til Microsoft Azure er blevet udført med høj kvalitet, og migreringen er sket indenfor de aftalte tidsrammer, samt budget.

MB Solutions foretog indledningsvist analyser i form af en Assessment som viste os alle detaljerne, som var vigtige i forhold til et beslutningsgrundlag. Dernæst fik vi præsenteret et Proof of Concept, så vi kunne vurdere på projektet, og om MB Solutions var egnet til opgaven.”

”Gennem et grundigt forarbejde er det lykkedes Valcon og OMT at få en helt ny og moderne IT-infrastruktur i Azure. Vores samarbejde med MB Solutions er forløbet helt som jeg havde ønsket, og jeg har kun de bedste anbefalinger af MB Solutions.”

Claus Røddik

IT Manager hos Valcon & OMT

// Vil du blive klogere på mulighederne med Azure?

Book et opkald