HVAD ER AZURE?

Modernisér din IT med Azure

Hastighed
Fleksibilitet
Sikkerhed

Cloud computing med Azure

Azure er verdens største datacenter med millioner af servere fordelt over hele verden, og består af en masse forskellige cloud-services.

Det er en platform med en masse muligheder, hvor du lejer den kapacitet du skal bruge, samt hvilke services du gerne vil gøre brug af.

Vores mål er at optimere Azure i tråd med din unikke situation, hvad enten du har on-premise-løsninger og overvejer en delvis eller fuld overgang til skyen, eller allerede er i skyen og ønsker at finjustere din nuværende infrastruktur og omkostninger.

Hvorfor vælge Azure?

At migrere til Azure er et skridt i den rigtige retning mod digital transformation.

  • Traditionelle IT-infrastrukturstrategier kan hæmme virksomheders evne til at følge med den hastige udvikling og tilpasse sig markedets skiftende efterspørgsel. Dette kan have en negativ indvirkning på innovation.
  • Trusler mod cybersikkerheden vokser også, og on-premise-datacentre er sårbare. Samtidig kan det være svært at finde de rette IT-sikkerhedskompetencer internt.
Skalér efter behov – betal efter forbrug.

Én af de største fordele er, at man kan skalere efter behov – op eller ned.

På den måde kan du justere kapaciteten efter din forretning, da du blot lejer ekstra plads i skyen i stedet for at foretage investeringer i hardware, ekstra personale og lignende.

Som ekstra bonus ved at vælge Azure frem for fysiske servere – så slipper du for alle driftsomkostningerne til køling, varme og service af dine servere. Derfor er det oplagt at benytte sig af mulighederne inden for:

  • Backup
  • Disaster recovery
  • It og udviklingsopgaver
  • Sæsonbestemte workloads

Det behøver ikke at være en alt-eller-intet-beslutning

Hos nogle cloudleverandører skal du vælge mellem dit datacenter og cloudservices. Det gælder ikke Azure, som let kan integreres med dit nuværende it-miljø vha. det største netværk af sikre privatforbindelser, hybride database- og lagerløsninger samt dataopbevaring og krypteringsfunktioner.

Dermed har du dine aktiver lige der, hvor du har brug for dem. Nogle workloads er lettere at integrere end andre. Derfor er der også opgaver, som fortsat vil være bedst placeret i egne serverinstallationer eller hos mindre hostingpartnere som MB Solutions.

AZURE ASSESMENT

Få en uforpligtende og gratis analyse

Vores eksperter hjælper dig med at  kortlægge dine muligheder samt give dig sparring om dit potentiale i skyen. Vores analyse sikrer, at du får et gennemarbejdet beslutnigsgrundlag, og at der ikke er skjulte omkostninger under og efter migreringsprocessen.

Der findes ca. 600 forskellige services, som ligger indenfor det overordnede begreb, kaldet cloud computing services. Begrebet består af 13 kategorier, som hver indeholder en række services.

Indeholder en række services som bruges I forbindelse med virtuelle maskiner, app services, batch-kørsler, samt remote application adgang.

Her findes en række services til virtuelle netværk, dedikerede forbindelser og gateways, ExpressRoute, belastningsjustering samt DNS hosting.

Disse services inkluderer en hel række storage muligheder som Blob storage, Archive storage, File storage, Disk storage, backup og Site Recovery mfl.

Bruges til udvikling af udrulning af web- og mobil-applikationer.

Disse services bruges i forbindelse med kørsel af objektbeholdere på Azure, Windows eller Linux.

Bruges til databasetjenester som SQL, MySQL, PostgreSQL, SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, tabellager mfl.

Disse bruges i forbindelse med analyser af big data, data lake analyser, data factory, even hubs og meget andet.

Indeholder services til kunstig intelligens, machine learning og andre kognitive services. Eks. Tekstanalyse, ansigtsgenkendelse, og Azure Bot service.

Overvågning og analyse af data fra sensorer og andre enheder med Internet of Things (IoT)

Bruges i forbindelse med eks. Publicering af sikre API’er, automatiske adgange på tværs af cloud uden brug af adgangskoder. Ligeledes kan man opsætte hybride lagerløsninger med disse services.

De forskellige sikkerhedsservices er samlet her i et security center, hvor man kan opbevare nøgler i Key Vault, multi-faktor autentifikation og identitetsstyring.

Brug alle de services der knytter sig til udvikling som Visual Studio App Center, Visual Studie Team Services, Azure DevTest Labs, API Management og Xamarin. Der findes mange flere, dette er blot de overordnede produkter i denne kategori.

I denne kategori findes alle styringsportalerne, og værktøjerne. Eksempelvis Azure Portal, Azure Monitor, Site Recovery, Backup, Application Insights samt mange andre.

Enhver udvikler eller IT ansvarlig vil opleve en produktivitetsforøgelse med Azure. De integrerede redskaber og forud designede templates og services gør det lettere at administrere ERP systemer, apps, Internet- og mobile platforme.

Et vigtigt element er, at Microsoft® stiller teknologien til rådighed for deres partnere, således vi kan udnytte den samme teknologi i vores egne datacentre, og dermed designe ”hybride” løsninger, hvor kravene til performance, sikkerhed og økonomi kan optimeres.

I MB Solutions arbejder vi tæt sammen med Microsoft omkring implementering af teknologi, og udnyttelse af ressourcerne i Azure.

Økonomi - er Cloud en god investering?

Økonomi har styr betydning for beslutningen om at flytte forretningskritiske processer eller programmer til cloud.

Hvis man kigger direkte på en on-premise løsning som skal flyttes til cloud, så kan det meget vel blive dyrere med en cloudløsning. Dette er fordi man glemmer at medregne alle elementer i det samlede regnestykke.

Derfor er det flere vinkler på økonomi som skal medregnes for at få det overordnede overblik.

Der er mange omkostninger forbundet med drift af en fysisk it-installation. Langt størstedelen af disse kan spares væk ved en cloudløsning. Det gælder omkostninger til strøm, køling, support, fysiske rammer, hardware, software samt lønninger.

Når du selv varetager din it-installation, så står du selv for indkøb af licenser. Licenspriserne har i en årrække været kraftigt stigende, hvor særligt SQL er steget eksplosivt. Tilsvarende er priserne på cloud faldet over en årrække, hvilket er drevet af den store konkurrence imellem de store cloud-udbydere. Alt andet lige vil der således være mange penge at spare ved at slippe for licensomkostningerne.

Som nævnt er cloud afregnet efter forbrug (consumption). Og derfor kan man spare mange penge hvis man kigger efter områder hvor man kan optimere sit forbrug. Det er muligt at skrue ned for sin løsning på tidspunkter på dagen hvor man ikke har behov for det. Det kunne eksempelvis være om natten, hvor man vil kunne køre på laveste blus, og så skrue op igen i dagtimerne. Et sådan eksempel kan spare mange penge, og der er mange andre muligheder hvorpå man kan optimere.

Én af de vigtigste økonomiske fordele ved cloud er Services. Ved Services forstås at du lejer en service som dækker et behov – eks. Terminalserver as a Service. På den måde lejer du din terminalserver istedet for eje den, med dertilhørende investeringer.

Der findes over 600 forskellige services i Azure, og derfor er der mulighed for at finde besparelser på rigtig mange af dine nuværende programmer/applikationer/systemer.

Hvad koster det en virksomhed som ikke er innovativ? Det er en svær størrelse at have med at gøre – men ikke desto mindre et meget relevant issue at belyse.

Sagen med manglende innovation er, at den ikke viser sig i form at ekstra omkostninger, men snarere i form at mistet omsætning – og dét er svær at bevise.

Mén – alt andet lige vil det være logisk at antage at hvis man halter bagefter konkurrenter hvad angår fornyelse og innovation, så vil man med tiden blive overhalet.

Og derfor er innovation et vigtigt parameter når man taler om cloud. For cloud åbner dørene til alle de nyeste funktioner og muligheder indenfor it.

Desuden bliver man mere agil og hurtig til at reagere hvis man har sin infrastruktur i cloud. Man bliver ganske enkelt hurtigere til at reagere på markedet, og dermed vil man oftere være i stand til at forny sig.

En løsning i Azure giver ro og tryghed til, at koncentrere sig om andre opgaver end driftsikkerhed. Med en Azure-løsning er du sikret Microsofts forpligtigelse til at varetage driftsansvaret af din platform.

Microsoft garanterer en oppetid på 99,5 %, men hvis der skulle ske et nedbrud er du dækket ind, da deres netværk af millioner af servere dækker ind over hinanden og sikrer mod datatab.

Når vi mødes med kunder som endnu ikke er på en cloud-løsning, så falder der ofte spørgsmål omkring sikkerheden.

IT-sikkerhed er et emne som er blevet særdeles relevant i takt med at IT-kriminaliteten stiger. Trusselsbilledet for en dansk virksomhed har ændret sig, og det er nu mere relevant end nogensinde at prioritere IT-sikkerhed.

Men sikkerheden i cloudløsninger er ganske enkelt så sikkert som det kan blive. De store cloudleverandører investerer massive summer i sikkerheden, og det er de nødt til. For det er skadeligt for hele deres forretning hvis der ikke er tillid til deres løsning.

Og netop tilliden er et springende punkt hvad angår Azure. Microsoft var den første leverandør som blev godkendt af EUs Datatilsyn, og Azure er den mest anerkendte cloudleverandør blandt Fortune 500 virksomheder.

sikkerhedsmedarbejdere

Microsoft har mere end 3500 medarbejdere som udelukkende arbejder med overvågning, kontrol og test af sikkerhed. Alt deres arbejde får man som bruger glæde af ved en løsning i Azure. Havde det været en egen-installation, så havde virksomheden selv skulle varetage IT-sikkerheden.

Med en Azure-løsning kan du skalére op eller ned efter behov.

Virksomheder med sæsonbetonet forretning vil kunne skalére op i højsæsonen, og derefter geare ned i lavsæsonen. Det kan gøres helt ned på de enkelte servere, som kan lukkes ned udenfor åbningstid eksempelvis.

Et sådan eksempel kunne være en terminalserver, hvor man med en fysisk installation (on-premise) ville være nødt til at investere i nyt hardware, måske bemanding og desuden efterfølgende merudgift på strøm og køling.

Fysiske installationer (on-premise) er typisk købt større ind end nødvendigt (oversized med 30-40 %), for at imødekomme fremtidige workloads, eller peaks. Denne problemstilling undgår man helt med cloud.

Er din virksomhed klar?

Med vores Assessment får du kortlagt din virksomheds infrastruktur, og får et overblik over hvordan du kan kommer i skyen, samt migreringsplan med ROI beregninger. Alt sammen beskrevet i en omfattende rapport.

Start med en Assessment analyse – og find ud af om Azure er noget for din virksomhed.

Vores erfaring viser med al tydelighed, at en succesfuld implementering i skyen i den grad hænger sammen med hvor grundigt virksomheden har forberedt sig, og fra starten kortlagt virksomhedens interne mål, planer, it-infrastruktur og processer.

En Cloud Readiness Analyse hjælper dig videre.

Vores analyseværktøj giver dig et svar på hvor klar I er til skyen.
Med udgangspunkt i Jeres målsætning, it-infrastruktur samt interne processer, laver vi en rapport med forslag til forskellige løsninger inklusive tidsplaner og overslag over økonomi.

Er vi klar til at flytte til skyen? I hvilket omfang skal vi gøre det? Hvordan kommer vi i gang? Hvilke muligheder vi har? Tidsplaner? Hvad koster det?

Kontakt os, og få en gratis Cloud Assessment:

Marketing Permissions