// Modern Workplace

Understøt
Jeres medarbejdere

// #1

Den typiske definition på Modern Workplace

Den digitale arbejdsplads har som oftest sit afsæt i skyen. Derudover vil der være noget software inkluderet hvor enhederne er sat op - håndtering, installering og opdatering af disse er ligeledes inkluderet. 

På den måde er Modern Workplace begrebet så at sige sat op, og kan derefter stilles til rådighed for virksomhedens medarbejdere.

Billedet øverst på siden viser en lang række ikoner på applikationer som kan indgå i en Modern Workplace løsning.

Teams, Microsoft 365 og Intune vil være vores definition af Modern Workplace som udgangspunkt. 

Det skal ses i lyset af at Teams understøtter kommunikationen og delingen på tværs af virksomheden. Microsoft 365 indeholder en lang række applikationer eller programmer som arbejdet udføres igennem - excel, word, mail, powerpoint osv. 

Intune understøtter hele enhedshåndteringen - opsætning af enhederne så de kan tilgå de rigtige data, og har rette loginmuligheder.

Men selvfølgelig arbejder vi med Modern Workplace ud fra en helhedsbetragtning, så det vil i sidste ende komme an på dine behov - hvordan vil en Modern Workplace se ud i din virksomhed.

// #2

Hvordan bør Jeres Modern Workplace løsning se ud?

En god løsning behøver ikke at være en kompliceret løsning. Oftest vil det være bedst at starte "i det små", og så kan man altid "lægge til" hen ad vejen.

En simpel løsning kunne være at starte med Teams som virksomhedskommunikation, og dernæst gøre filerne tilgængelige derfra.

Så kan der altid opsættes enheder og sættes kriterier for nem og sikker ekstern adgang - eks. til hjemmearbejde eller udekørende medarbejdere.

Start blødt ud, få erfaring med hvad der virker for Jer, og så kan i udbygge Jeres Modern Workplace.

// #3

Hvad kan vi hjælpe med?

Etablering

Grundlæggende kan vi håndtere hele etableringen, men afhængig af Jeres setup kan det variere lidt. Men typisk hjælper vi med at etablere miljøet og implementere det.

  • Udvælgelse af licenser fra licensprogrammet
  • Opsætning af IT-sikkerhedspolitik (compliance)
  • Udrulning og sikring af PC'er
  • Etablering af backup
  • Etablering af enhedsstyring (Device Management)
  • Opsætning Intune

Løbende drift

Vi sikrer hele din installation fungerer, og er opdateret. Skulle der være behov for brugersupport hjælper vi også med det hvor vi har både 1st level og 2nd level brugersupport.

Rådgivning og udvikling

En Modern Workplace løsning består typisk af mange delelementer - så derfor vil der være et naturligt behov for at se på om løsningen bliver brugt til fulde. Er den sat for "bredt" op, eller er den for lille? Der kan måske være behov for at koble nogle applikationer på løsningen - eks. Power BI. Det kan også være der skal nogle andre licenstyper til for at understøtte Jeres udvikling. Sådanne problemstilling er vi på forkant med, og løser i fællesskab med Jer.

// Vil du blive klogere på mulighederne med Modern Workplace?

Book et opkald